top of page

Het meten van geactiveerde bloedplaatjes met fotonica

Verbetering van regeneratieve hart- en vaatzorg met innovatief point-of-care meetinstrument

Het meten van geactiveerde bloedplaatjes met fotonica

Programma: OPZuid 2014-2020 
Subprogramma: REACT-EU

opzuid.jpg

Zo’n 25% van de jaarlijkse sterfgevallen wordt veroorzaakt door hart- en vaatziekten. Het beter kunnen voorspellen, voorkomen, diagnosticeren en behandelen van hart- en vaatziekten zal een significant verschil maken voor de gezondheid van individuele patiënten, maar ook voor de belasting van de gezondheidszorg en de algehele volksgezondheid.

Ook bij andere patiëntenpopulaties, zoals covid-19 patiënten, is de hart- en vaatzorg belangrijk om verslechtering van hun gezondheidstoestand te voorkomen.


De absolute klinische en wetenschappelijke top op het gebied van hart- en vaatziekten en regeneratieve geneeskunde (o.a. de Universiteit Maastricht en het St Antonius ziekenhuis in Nieuwegein) werkt in dit project samen met specialistische innovatieve MKB’ers in Zuid-Nederland en op de Brightlands Maastricht Health Campus.

Gedurende dit project worden wetenschappelijke kennis en inzichten op het gebied van regeneratieve geneeskunde en hart- en vaatziekten gevaloriseerd door de doorontwikkeling en realisatie van een markt- /productie-klaar baanbrekend, innovatief meetapparaat van TRL 7 met economisch rendement voor de regio.

Dit project betekent de aftrap van een internationale transitie naar verbeterde hart- en vaatzorg op allerlei niveaus: significant verbeterde predictie, preventie, diagnose, gepersonaliseerde behandeling en natuurlijk regeneratieve geneeskunde.

Met deze technologie wordt de PC200 bedoeld. De PC200 kan direct aan het bed van een patiënt, eenvoudig, binnen 20 minuten en met 1 druppel bloed de activatie en kenmerken van bloedplaatjes in de patiënt in kaart brengen.

Dit point-of-care meetinstrument is in de afgelopen jaren door betrokken partners ontwikkeld en op labschaal getest. Gedurende dit project zal het marktgericht consortium i.s.m. eindgebruikers de PC200 optimaliseren, valideren en demonsteren in de praktijk en klaar maken voor productie en marktintroductie.

bottom of page